R.O.S.E - anul 4 de proiect

Procedura selecție elevi grup țintă - Anul IV

Propunerile diriginților - Anul IV

Proces verbal de selecție - Anul IV

Lista beneficiari - Anul IV

Solicitări pregătire proba E.d) a examenului de Bacalaureat


R.O.S.E - anul 3 de proiect

        Anexa 1 - Cerere de înscriere în proiect

        Anexa 2 - Scrisoare de motivație

        Anexa 6 - Angajament de participare

        Grup țintă

        Decizie desfășurare în mediul on-line   

      Calendarul orelor de pregătire  

  Orarul de desfășurare al orelor de pregătire

          Ordinul M.E.N. 3166/21.01.2021

        Raport de activitate

        Procedura repartizare echipamente

        Prezență Logică    Română    Matematică

        Fișe de lucru exemple:    Matematică (Inversa unei matrici)

                                                Limba și literatura Româna (Abordarea subiectului I)

        Agenda Conferinței R.O.S.E.

 

R.O.S.E - anul 2 de proiect

        Anexa 1 - Cerere de înscriere în proiect

        Anexa 2 - Scrisoare de motivație

        Anexa 6 - Angajament de participare

         Grup țintă

         Calendar an II

         Orar elevi

         Orar profesori

         Planificări

         Ghid pentru pregătirea examenului de Bacalaureat

         Condica activităților efectuate

         Supliment an II

       De ce R.O.S.E.

         Conferința privind proiectul R.O.S.E.

         Interviu profesor-elev


R.O.S.E - anul 1 de proiect

        Anexa 1 - Cerere de înscriere în proiect

        Anexa 2 - Scrisoare de motivație

        Anexa 6 - Angajament de participare

        Grup țintă

        Calendar an I

        Orar elevi

        Orar profesori

        Planificări (exemple)

        Fișe de lucru exemple:    Tutoriat

                                                Matematică (Integrala nedefinită)

        Prezență

        Liste supliment