Programe școlare - cultură generală

Programe școlare - cultura tehnică

Structura anului școlar 2020-2021 - Ordinul ministrului Educației și Cercetării nr. 3.125/2020 privind structura anului școlar 2020-2021

Caietul dirigintelui

Acte necesare pentru întocmirea dosarelor de burse școlare

        - Bursa socială

        - Bursa de merit

        - Bursa „Bani de liceu”

        - Bursa „Euro 200”

Fișa pentru intocmirea dosarului pentru gradația de merit

Documente privind mobilitatea personalului didactic

Consiliul profesoral 2019-2020

Fișa de evaluare 2018-2019

Auxiliar curricular - vinificație

Caiet practică - vinificație