Regulament de organizare și functionare

Regulament de organizare si funcționare 2019-2020

Regulament Intern 2019-2020

Planul de acțiune al școlii 2018-2020

Cod de etică

Plan Managerial 2016-2017

Strategia Anticorupție

Strategia de prevenire a corupției

Metodologia de determinare a riscurilor de coruptie MECS

OMEN 5144/2013 - Strategie anticoruptie educatie

OMEN 5113/2014 - Metodologie privind riscurile de corupție în cadrul MEN și al instituțiilor instituțiilor și unitățlor subordonate/coordonate a căror activitate vizează învățământul preuniversitar

Notă de informare - prelucrare date cu caracter personal

Politica de securitate a prelucrării datelor cu caracter personal

Plan de integritate

Raport de activitate pe anul școlar 2018-2019

Scrisoare metodică ISJ 2019

Raport de activitate pe anul școlar 2016-2017

Adresa MENCS nr. 3709 din 08-12-2016 privindactivitățile pentru fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învătământul dual pentru anul școlar 2017-2018

Fișa de evaluare a cadrelor didactice

Buget an 2016: Sursa - bugetul local

                         Sursa - venituri proprii

Clase an scolar 2017-2018

Oferta educațională pentru anul școlar 2017-2018

 

Buget an 2017: Sursa - bugetul local

                         Sursa - venituri proprii

 

Raport de activitate pe anul școlar 2017-2018

Raportul anual de evaluare internă a calității 2017-2018

Buget an 2018: Sursa - bugetul local

                         Sursa - bugetul de stat

Oferta educațională pentru anul școlar 2019-2020

Buget an 2019: Sursa - bugetul local

                         Sursa - bugetul de stat


Fișa de evaluare 2018-2019

Lista funcțiilor, veniturilor și idemnizațiilor în conformitate cu art. 33, alin. (1) din legea 153/2017

Lista funcțiilor, veniturilor și idemnizațiilor la 30 Septembrie 2017

Lista funcțiilor, veniturilor și idemnizațiilor la 31 Martie 2018

Lista funcțiilor, veniturilor și idemnizațiilor la 30 Septembrie 2018

Lista funcțiilor, veniturilor și idemnizațiilor la 31 Martie 2019

Lista funcțiilor, veniturilor și idemnizațiilor la 30 Septembrie 2019

Lista funcțiilor, veniturilor și idemnizațiilor la 31 Martie 2020