Regulamente de organizare și funcționare

Regulament de organizare si funcționare 2020-2021

Regulament de organizare si funcționare 2019-2020

Regulament de organizare și functionare

Regulamente interne

Regulament Intern 2020-2021

Regulament Intern 2019-2020

Planul de acțiune

 Planul de acțiune al școlii 2019-2021

Planul de acțiune al școlii 2018-2020

 Planul managerial

Plan Managerial 2016-2017

Rapoarte de activitate

Raport de activitate pe anul școlar 2019-2020

Raport de activitate pe anul școlar 2018-2019

Raport de activitate pe anul școlar 2017-2018

Raport de activitate pe anul școlar 2016-2017

 Rapoarte de evaluare internă a calității

Raportul anual de evaluare internă a calității 2017-2018

Fișe de evaluare

Fișa de evaluare a cadrelor didactice

Fișa de evaluare a cadrelor didactice 2018-2019

Comisia de integritate

Cod de etică

Plan de integritate

Strategia Anticorupție

Strategia de prevenire a corupției

Metodologia de determinare a riscurilor de coruptie MECS

OMEN 5144/2013 - Strategie anticoruptie educatie

OMEN 5113/2014 - Metodologie privind riscurile de corupție în cadrul MEN și al instituțiilor instituțiilor și unitățlor subordonate/coordonate a căror activitate vizează învățământul preuniversitar

Notă de informare - prelucrare date cu caracter personal

Politica de securitate a prelucrării datelor cu caracter personal

 

Scrisoare metodică ISJ 2019

Adresa MENCS nr. 3709 din 08-12-2016 privindactivitățile pentru fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învătământul dual pentru anul școlar 2017-2018

 

Clase an scolar 2017-2018

Oferta educațională pentru anul școlar 2017-2018

Oferta educațională pentru anul școlar 2019-2020 

 

Buget

Buget an 2016: Sursa - bugetul local

                         Sursa - venituri proprii

Buget an 2017: Sursa - bugetul local

                         Sursa - venituri proprii

Buget an 2018: Sursa - bugetul local

                         Sursa - bugetul de stat

Buget an 2019: Sursa - bugetul local

                         Sursa - bugetul de stat


Lista funcțiilor, veniturilor și idemnizațiilor în conformitate cu art. 33, alin. (1) din legea 153/2017

Lista funcțiilor, veniturilor și idemnizațiilor la 30 Septembrie 2017

Lista funcțiilor, veniturilor și idemnizațiilor la 31 Martie 2018

Lista funcțiilor, veniturilor și idemnizațiilor la 30 Septembrie 2018

Lista funcțiilor, veniturilor și idemnizațiilor la 31 Martie 2019

Lista funcțiilor, veniturilor și idemnizațiilor la 30 Septembrie 2019

Lista funcțiilor, veniturilor și idemnizațiilor la 31 Martie 2020

Lista funcțiilor, veniturilor și idemnizațiilor la 30 Septembrie 2020

Lista funcțiilor, veniturilor și idemnizațiilor la 31 Martie 2021