Cadru legal

        OMEN 3554/29.03.2017 Metodologia privind organizarea învățământului profesional dual și anexe

        OMEC 5578/17.09.2020 Ordin privind aprobarea Calendarului etapelor şi acţiunilor pentru stabilirea cifrei de şcolarizare în învăţământul dual şi în învăţământul profesional pentru anul şcolar 2021-2022

        Solicitare operator DUAL 2021-2022

        OMEN 3556/29.03.2017 Metodologie cadru de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul dual pentru calificări profesionale de nivel 3

        OMEC 5449/31.08.2020 Ordin privind organizarea, desfăşurarea şi calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat şi în învăţământul dual de stat pentru anul şcolar 2021-2022

        OMEN 4798/31.08.2017 Ordin privind aprobarea contractului individual de pregătire practică în învățământul dual

        OUG 84/16.11.2016 - extras - Facilități fiscale introduse pentru cheltuielile  efectuate de operatorii economici pentru organizarea şi desfăşurarea învăţământului profesional şi  tehnic 

        HG 951/28.12.2017 Hotărâre privind modalitatea de subvenţionare de către stat a costurilor pentru elevii care frecventează învăţământul profesional

        HG 866/2008 - extras - Hotărârea Guvernului privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare